Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин matracishop.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: matracishop.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

 

1. ДЕФИНИЦИИ

 

 

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин matracishop.bg. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

 

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

 

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът matracishop.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

 

„ДИВЕСТ ТРЕЙД” е търговското дружество “ДИВЕСТ ТРЕЙД” EООД, ЕИК: 202718275, със седалище в град Русе, ул.Битоля No.13, което създава и поддържа електронния магазин. „ДИВЕСТ ТРЕЙД” EООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

 

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по имейл или телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена от „ДИВЕСТ ТРЕЙД” EООД по имейл, но не е окончателно потвърдена.

 

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

 

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

 

2.1. Разглеждането на елктронния магазин matracishop.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

 

2.2. За да се пазарува от електронния магазин matracishop.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

 

2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

 

2.4. Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата компания. Всички дейности на „ДИВЕСТ ТРЕЙД” в Интернет са в съответствие с европейските нормативни актове (Директива 95/46/ЕС, 2002/58/ЕС на ЕС и Договорни конвенции ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и нормативните актове на държавите в Централна и Източна Европа. Политиката за поверителност определя как да се отнасяме с информацията, която „ДИВЕСТ ТРЕЙД” събира от вас при посещенията ви в този сайт. Да не използва личните данни за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

 

2.5. В електронния магазин matracishop.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

 

2.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

 

2.7. На страницата стои бутон „Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална "пазарска кошница" на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае.

 

 

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

 

 

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

 

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

 

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

 

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

 

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.

 

3.3. При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочените от него имейл адрес и мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

 

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

 

3.5. Поръчки в електронния магазин matracishop.bg се приемат от 09:00 до 17:00 часа в дните от понеделник до петък.

 

3.5.1. Работното време на онлайн магазин matracishop.bg е от 09:00 до 17:00 часа в дните от понеделник до петък.

 

3.5.2. Всички поръчки, направени до 16:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.

 

3.5.3. Всички поръчки, направени след 16:00 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

 

3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”.

 

3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

 

3.8. Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл: office@matracishop.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта, потребителското си име в сайта matracishop.bg, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.

 

 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

 

 

4.1. След като в matracishop.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

 

4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

 

4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

 

4.3.1. Доставка - в срок от 5 (пет) до 10 (десет) работни дни, в зависимост от производителя и от момента на потвърждаването на поръчката.

 

4.4. Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерски фирми, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

 

4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.

 

4.6. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

 

4.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

 

5. ГАРАНЦИЯ. ПЛАЩАНЕ

 

5.1 Всеки продукт, закупен от електронния магазин, е с 2 години гаранция за качество /в случай, че не е посочен по-голям гаранционен срок от производителя на съответния артикул/. Тази гаранция е невалидна в случай, че в техническото описание на продукта е указан друг срок за гаранция. В този случай, важи срокът, упоменат в „техническите характеристики” на продукта.

 

5.2. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 

5.2.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

 

5.2.2. С кредитна или дебитна карта.

 

 

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

 

 

6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

 

6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 

6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет и опаковка.

 

6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

 

6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 

- производствени дефекти на стоката;

 

- констатирани липси на части от стоката;

 

- несъответствие с обявения размер;

 

- повреда на стоката при транспортирането.

 

6.6. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач чрез „ДИВЕСТ ТРЕЙД” на посоченият имейл office@matracishop.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в посочения срок.

 

6.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

 

6.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 

- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, счупена и т.н.).

- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

- Запазена оригинална опаковка и етикет.

 

6.9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

 

6.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма.

 

В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0895645007 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

 

 

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта matracishop.bg, е собственост на „ДИВЕСТ ТРЕЙД”, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин matracishop.bg

 

7.2. Забранява се копирането на текстове от matracishop.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ДИВЕСТ ТРЕЙД” или да се цитира източника, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин matracishop.bg”, като "онлайн магазин matracishop.bg " следва да бъде линк към http://matracishop.bg

 

 

8. ОТГОВОРНОСТ

 

 

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи съответният Продавач на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

 

8.2. „ДИВЕСТ ТРЕЙД” не носи каквато и да е пряка отговорност за изпълнението на договора за продажба от разстояние, освен когато има такива уговорки със съответния Продавач или когато се касае за връщане на стока и възстановяване на суми.

 

8.3. „ДИВЕСТ ТРЕЙД” не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

 

 

9. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

 

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ДИВЕСТ ТРЕЙД”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Освен на посочените имейл адреси, връзка може да се осъществи на следния телефон 0883737363.