Политика на поверителност

ФИРМА ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД Е РЕГИСТРИРАНА КАТО ОПЕРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПОД НОМЕР 392812.

 

* Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно вашата лична информация.

* Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.

* Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПОДРОБНО

 

Изявление за политиката за поверителност на ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД

 

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата компания. Всички дейности на ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД в Интернет са в съответствие с европейските нормативни актове (Директива 95/46/ЕС, 2002/58/ЕС на ЕС и Договорни конвенции ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и нормативните актове на държавите в Централна и Източна Европа. Политиката за поверителност определя как да се отнасяме с информацията, която ДИВЕСТ ТРЕЙД ООД събира от вас при посещенията ви в този сайт.

 

Събиране и обработка на лични данни

 

Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти или се абонирате за информационни бюлетини.

 

Използване и съхраняване на личните данни

 

ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД може да използва личните ви данни за: целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация, за обща комуникация с вас или при осъществяване на продажба от разстояние на продукт предлаган от ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД. Служителите на ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

 

Свобода на избора

 

Вие контролирате информацията, която предоставяте на ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

 

 

Автоматично записвана информация

 

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

 

Сигурност

 

ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

 

Непълнолетни лица

 

ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на matracishop.bg без разрешението на своите родители или настойници. ДИВЕСТ ТРЕЙД EООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

 

Уведомление за промени

 

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.